Loading...
שיתוף ההנהלה והעובדים 2017-10-08T09:25:33+00:00

שיתוף ההנהלה והעובדים

כל התהליך השיפור לא יכול להצליח כמובן ללא המעורבות האמיתי והרצון להצליח של ההנהלה קודם כל, כמנהיגה ומובילה את הארגון, ואגב כך גם של העובדים שצריכים להבין שהתהליך לא בא להזיק להם, אלא לפתור בעיות קיימות, לשפר ולייעל תהליכים שמציקים גם להם כעובדים, ושמעמדת בארגון לא יורע בעקבות התהליך אלא שתהליכי העבודה שלהם, יהיו פשוטים וקלים יותר.

מה זה נ.י.נ.א?

איכות היא חינם, אם משקיעים בה מספיק

צרו קשר