Loading...
//אבטחת איכות תוכנה למפעלי תעשיה
אבטחת איכות תוכנה למפעלי תעשיה 2018-08-14T07:10:22+00:00

אבטחת איכות תוכנה למפעלי תעשיה

מפעלים רבים כוללים יחידה מיוחדת העוסקת באיכות. לרוב, עיקר העיסוק הוא באופן טבעי, באיכות התוצר / תוצרים של המפעל או במערכת האיכות המוטמעת במפעל (לדוגמא ISO 9000 ). במקרים מתקדמים, כבר יש התייחסות, במסגרת תקנות ה SOX המבקרות חברות ציבוריות.
אבל עדיין אין כיום במפעלים התייחסות ספציפית מספיקה לנושא התוכנה, על כל סוגי התוכנה השונים במפעל (תוך שימת לב מיוחדת לתוכניות המפעילות את מכונות הייצור כמו חריטה וכרסום). חסר ניהול מהודק ונכון בתוכנה ברמת המפעלית בין אם ברמת אבטחת המידע, בין אם במקרה של תקלה כללית או אסון או באספקטים נוספים.

דף מידע מתאים ניתן להוריד כאן

מה זה נ.י.נ.א?

איכות היא לא רק מילה, איכות היא תפיסת עולם

צרו קשר