Loading...
שיפור הוא תהליך ארגוני 2017-10-08T09:23:40+00:00

שיפור הוא תהליך ארגוני

יש לזכור ולוודא שנכללות בתכנון השיפור הצפוי גם ההשלכות של השינוי על הארגון, על התרבות בו, ואולי גם על תהליכים שלא תוכננו להשתנות. שיפור בפרט ושינוי בכלל, הם תהליכים שמשפיעים על כל הארגון ויש להתייחס אליהם ולתכנן אותם בבכובד הראש המתאים. ותזכורת – לאחר ששיתפנו בתכנון השינוי הרצוי את העובדים ואת המנהלים בארגון, אסור לשכוח את מנהלי דרג הביניים, הם יישאו בחלק גדול מהעול.

מה זה נ.י.נ.א?

איכות היא חינם, אם משקיעים בה מספיק

צרו קשר