Loading...
ניתוח התהליכים 2017-10-08T09:24:17+00:00

ניתוח התהליכים

הדרך הטובה והנכונה לבחינת התפקוד בארגון היא ניתוח התהליכים בו. אנשי מקצוע (מנתחי מערכות, מהנדסי תו"ן) בעלי נסיון יעברו על התהליכים בארגון או העסק, יבחנו את נחיצות השלבים השונים או חוסר באחרים ובסוף תהליך הניתוח ניתן יהיה להציג תהליך משופר גם מבחינת הארגון וגם מבחינת האנשים המעורבים בו.

מה זה נ.י.נ.א?

איכות היא חינם, אם משקיעים בה מספיק

צרו קשר