Loading...
מבט מבחוץ / מבט מבפנים 2017-10-08T09:24:49+00:00

מבט מבחוץ / מבט מבפנים

לרוב, האנשים העובדים במקום מסוים, ובודאי אלה שהקימו אותו או שקידמו אותו, רואים אותו בצורה סובייקטיבית, וזה דבר ברור ומובן עקב ההשקעה שהשקיעו, והמחוייבות שלהם. זו בדיוק הסיבה שצריך מבט אובייקטיבי ומחוץ לארגון על מנת לראות באופן נכון את נקודות החוזק והחולשה שלו.

מה זה נ.י.נ.א?

איכות היא חינם, אם משקיעים בה מספיק

צרו קשר