Loading...
///פרטיות / שיתוף
פרטיות / שיתוף 2017-09-17T14:33:43+00:00

פרטיות / שיתוף

מה מידת הסכנה בחשיפת המידע לזרים? מה הצורך בשיתופו של המידע  ומי הקהל הצפוי? קבלת ההחלטות בעקבות שאלות אלו ואחרות תשפר את הגישה ותצמצם את החשש מגניבת מידע ופגישה בארגון דרך המימשקים שלו לעולם החיצוני

  1.   הרשאות
  2.   אחראי להגדרת הפרטיות (אחראי בטחון?)
  3.   ביטחון מידע

איכות היא לא מילה, איכות היא תפיסת עולם

צרו קשר