Loading...
דוא"ל 2017-09-17T14:34:25+00:00

דוא"ל ומידע המגיע לארגון

מה צורת הדואר האלקטרוני העדיף לארגון? מה האפשרויות ואיך רצוי לארגן את הדוא"ל? האם יש מקום להתייחס לצורות נוספות של העברת מידע אל תוך הארגון כגון רשתות חברתיות (facebook, twitter, youtube, instagram ) ודומיהן? כיצד לשלב בינן למידע הארגוני, אם בכלל? ולכן נדרשת חשיבה מקדימה ל נושאים האלה:

  1. שרת המידע (דוא"ל או דומיו) יהיה פנימי / חיצוני
  2. נגישות / פרטיות של חשבונות דואר
  3. תיוק מסמכים והודעות מתוך הדוא"ל או דומיו לתוך התיקיות הרלוונטיות

איכות היא לא מילה, איכות היא תפיסת עולם

צרו קשר