Loading...
התמדה 2017-09-19T04:53:12+00:00

התמדה

יש לוודא כי התהליך של השיפור המתמיד לא יעצור לאחר ההכרזות וייפסק לאחר התנופה הראשונית. חשוב שיהיה מי שיוכל למשוך אחריו את העוסקים בדבר גם אחרי שהתנופה הראשונית תדעך. אם זה מנהל האיכות של הארגון, האחראי  הספציפי לתהליך השיפור או המנכ"ל – ובלבד שהתהליך יימשך והארגון יתמיד בו. נקודה חשובה שיש לזכור היא שככל שהארגון יתמיד בחתירתו לשיפור, כך ייקל עליו להתמודד עם המתחרים מבחוץ והעולם המשתנה תמידית.

איכות היא לא מילה, איכות היא תפיסת עולם

צרו קשר