Loading...
///זיכרון ארגוני
זיכרון ארגוני 2017-09-19T04:54:20+00:00

זכרון ארגוני וניהול הידע

על מנת להשלים את התמונה, ולוודא כי האיכות או השינוי שעליו הוחלט אכן יוטמע בארגון ולא יהיה מהלך חד פעמי, יש לדאוג כי הארגון יכיל זכרון ארגוני של הידע שנצבר בו. דבר זה כמובן חשוב מאוד גם לארגונים שקיימת בהם תחלופה של אנישם בעלי ידע, לא כל שכן, בעלי ידע ייחודי. יש צורך לא רק להקים מאגר ידע בארגון, אלא לוודא שבתרבות הארגונית זה נחשב מהלך חיובי לשמר את הידע הפרטי שלך בתוך המאגר הארגוני.

איכות היא לא מילה, איכות היא תפיסת עולם

צרו קשר