Loading...
///ביצוע השינויים
ביצוע השינויים 2017-09-19T04:53:38+00:00

ביצוע השינויים הנדרשים

כמו בשלב הרביעי של 'מחזור דמינג', שלב ה'פעל' או  ACT –  חשוב מאוד שהארגון לא ישכח לבצע את השיפורים שנמצאו והוחלט לבצעם. שלב הביצוע תמיד קשה יותר מאשר ההחלטה על כך כי לערוך שינויים בתהליכים קיימים מצריכים הסתגלות מחדש של אנשים לתנאים  חדשים ודבר זה קשה בדרך כלל לאנשים. לכן יש לדבוק בשלב זה של תהליך השיפור המתמיד כי הוא מהווה נקודה חלשה בהרבה מקרים.

איכות היא לא מילה, איכות היא תפיסת עולם

צרו קשר