Loading...
איוש 2017-09-19T04:52:31+00:00

איוש

קביעה מוסכמת על כל השותפים בארגון, של הצוותים שיובילו את התהליך. שיתוף של מנהלים, עובדים, דרג הביניים וגם הוועד אם קיים, הכל על מנת שלא ליצור 'איים' של חוסר נכונות להשתתף.

איכות היא לא מילה, איכות היא תפיסת עולם

צרו קשר