Loading...
דיונים 2017-09-17T11:30:45+00:00

דיון

רוב ההחלטות בארגונים מתקבלות במהלך דיונים, ולכן יש מקום לוודא כי הדיונים אכן נערכים בצורה יעילה, ושכל המשתתפים בהם, ז"א למעשה כל האנשים המשפיעים בארגון, ידעו למקסם את יכולותיהם כדי להשפיע ולהביע את דעתם. לדיון יש להתכונן לפני תחילתו, לנהל אותו טוב ונכון ולדעת איך לסכמו.

 1. זימון דיון
  • מתי מזמנים דיון
  • מי מזמן ואיך
  • איך מתכוננים לדיון
   • איך מתכונן המזמן: הכנות פיסיות (חדר, ציוד), שיחות מקדימות, הכנה עצמית.
   • איך מתכונן משתתף
   • חומר מקדים לדיון: קבצים, ניירות.
   • מי מסכם ואיך
 1. ניהול הדיון
  • פתיחה
  • שיתוף משתתפים
  • זמנים
  • טלפונים
  • מצגת / מצגות
  • סגירת הדיון

איכות היא לא מילה, איכות היא תפיסת עולם

צרו קשר