Loading...
//תחקור, למידה והפקת לקחים
תחקור, למידה והפקת לקחים 2018-06-03T09:19:52+00:00

 תחקור, למידה והפקת לקחים

לרוב עולה הצורך בתחקיר כאשר אירעה תקלה בארגון, ובאופן טבעי עולות השאלות: מה קרה? למה קרה? האם אפשר היה למנוע? איך מוודאים שלא יקרה שוב?
נהוג לבצע תהליך למידה (תחקור) בעיקר במקרה של אי הצלחה, כי התפיסה הבסיסית אומרת שאי ההצלחות הן החריגות, ולרוב אנחנו מצליחים, ולכן כדאי שנלמד מה הפעם לא עשינו נכון. למרות זאת, ובעקבות מחקרים שמראים ששיעורי ההצלחות קטנים בהרבה ממה שנהוג לחשוב, כדאי בהחלט לחשוב לבצע בדיקה / תחקיר / למידה – דוקא לאחר מקרה שהוכרז כהצלחה ברורה. אז ניתן לתחקר ביתר קלות את הפעולות שננקטו ואולי ללמוד באמצעותן מה ניתן לעשות במקרים אחרים.

מה זה נ.י.נ.א?

איכות היא לא מילה, איכות היא תפיסת עולם

צרו קשר