Loading...
//ניתוח ושיפור תהליכים
ניתוח ושיפור תהליכים 2017-10-08T09:21:34+00:00

 ניתוח ושיפור תהליכים

יכול להיות שקיימים ארגונים או עסקים בעולם, שהם מושלמים מבחינת תפקודם ואינם צריכים בחינה או שיפור כלשהו. נסיון העבר וההגיון הבריא מראים שהם מאוד מאוד נדירים, ושכל שאר הארגונים או העסקים, גדולים או קטנים, יכולים רק להרויח ממעבר ובחינה מקצועית של התהליכים, ולרוב המנהלים והעובדים גם יודעים איפה האזור הבעייתי או התהליכים או האנשים בהם עדיף להתרכז או לפחות להתחיל.

מה זה נ.י.נ.א?

איכות היא לא מילה, איכות היא תפיסת עולם

צרו קשר