Loading...
//ניהול פרוייקטים ובקרתם
ניהול פרוייקטים ובקרתם 2018-04-15T10:26:37+00:00

 ניהול פרוייקטים ובקרתם

מהו ניהול?
ניהול הוא אוסף תהליכים המוביל לביצוע פעילות מוגדרת. במסגרת  זו נכללים תהליכי תכנון, ארגון, הנעת המשתתפים ובקרה. הניהול הוא מסובך וקשה לביצוע מכמה סיבות: התהליכים המרכיבים אותו משולבים זה בזה, פועלים באופן מחזורי, וכוללים מעורבות של בני אדם.

התהליכים המרכיבים את הניהול הם :

  • תכנון – ראיה מוקדמת של הביצוע, ופירוק למרכיבים או שלבים בדרך לתוצאה.
  • ארגון – שלב ראשון במימוש התכנון: בניית הארגון, קביעת בעלי התפקידים, חלוקת משימות.
  • הנעה – יצירת מוטיבציה אצל המשתתפים (עובדים, ספקים, לקוחות) כדי לקדם את הביצוע.
  • בקרה – בדיקה שאכן הביצוע בפועל תואם את התכנון.

בהתאם לתוצאות הבקרה, מבוצע תכנון מחדש והתהליך חוזר על עצמו

מה זה נ.י.נ.א?

איכות היא לא מילה, איכות היא תפיסת עולם

צרו קשר