Loading...
//מתודולוגיות
מתודולוגיות 2017-10-09T05:59:16+00:00

 מתודולוגיות

מתודולוגיה היא אוסף שיטות ונהלים אשר מתפקידה להתוות דרך לביצוע נכון ושיטתי של משימות ותהליכים. המתודולוגיה באה לוודא חזרה על אותם צעדים שהביאו לתוצאה מוצלחת בפעם הקודמת. קיימת חשיבות רבה לבחירה של המתודולוגיה הנכונה לארגון, בהתאם לסוגי הפעילויות של הארגון ושל סביבתו העיסקית, והיא מושפעת מהתרבות הארגונית ומשפיעה עליה. מתודולוגיה כוללת בתוכה: נהלים – כללים מוסכמים לביצוע תהליכי עבודה ("עשה" ו "אל תעשה").  גלופות – תבניות מוכנות מראש של כלי עבודה, המאפשרים יצירה מהירה, מדוייקת ורפטטיבית של תוצרים. וטרמינולוגיה – אוסף מונחים מקצועיים מוסכמים, היוצרים את השפה המשותפת בתוך הארגון.

חברת Q.M. Quality Management תסייע לארגון לאמץ לעצמו את המתודולוגיה המתאימה לו ביותר, ולהטמיעה אצלו.

מה זה נ.י.נ.א?

איכות היא לא מילה, איכות היא תפיסת עולם

צרו קשר