Loading...
//מדדים
מדדים 2017-09-18T05:58:21+00:00

קביעת מדדים, ביצוע המדידה וניתוח התוצאות

בכדי לדעת האם בכלל יש צורך לנקוט פעולה, יש לדעת היכן את/ה (הארגון / העסק) נמצאים ולאן, אם בכלל אתם מתקדמים. לשם כך יש לבצע מדידות. יש להגדיר מדדים על מנת לדעת האם הכיוון אליו אתם מתקדמים הוא הכיוון הרצוי, ובכלל – מה מצב הארגון.

איכות היא לא מילה, איכות היא תפיסת עולם

צרו קשר