Loading...
//עובדים
עובדים 2017-09-18T00:04:01+00:00

ניהול ותמיכה בעובדים

האמירה הידועה כי השווי האמיתי של החברה היא בידע ובנסיון של עובדיה, מתבררת כנכונה יותר ויותר בעיקר בחברות ובעסקים מתחומים בהם נדרש ידע מיוחד כמו Start Up, תקשוב לסוגיו השונים (מיחשוב, תקשורת, סייבר ועוד), ובכלל במאה העשרים ואחת יש מעט מאוד מקומות בהם הארגון אינו נזקק לעובדיו, למקצועיותם, לרצונם הטוב ולנכונותם להשקיע.

הטיפול, הניהול והתמיכה בעובדים אלו הינן משימות שחשובות לא רק מבחינה מוסרית ואתית כהתנהלות של מנהלים אל מול עובדים (וחשיבות כזאת קיימת, ובודאי בעולם המערבי בזמננו שלנו), אלא גם על מנת לוודא שהחברה, הארגון והעסק פועלים בכיוון הנכון ומתקדמים על פי החזון והיעדים של הארגון.

איכות היא לא מילה, איכות היא תפיסת עולם

צרו קשר