Loading...
///קבלת החלטות
קבלת החלטות 2017-09-17T11:29:57+00:00

קבלת החלטות

לפני קבלת החלטה יש לוודא כי ברורה מה היא מטרת ההחלטה, כי הנתונים לקבלתה ידועים וההשלכות והתוצאות לקבלתה ברורים ומקובלים. חשוב מאוד גם להיות מודעים עד כמה ההחלטה היא רציונלית ו/או רגשית.

  1.   הגדרת הבעיה
  2.   איסוף מידע
  3.   אלטרנטיבות
  4.   רציונלי / רגשי
  5.   אחריות – מחויבות
  6.   זמנים – זמנים ריאלים
  7.   דיווח ובקרה

איכות היא לא מילה, איכות היא תפיסת עולם

צרו קשר