Loading...
שמירה וניהול גירסאות 2017-09-29T02:23:34+00:00

שמירה וניהול גירסאות

במקרים של  שינויים של הפריטים, יש צורך חיוני וברור לתעד את כל אחת מהגירסאות של הפריט, גם כדי שניתן יהיה לחזור אליה ולייצר מחדש את הפריט, וגם על מנת לאפשר לפעמים

איכות היא לא מילה, איכות היא תפיסת עולם

צרו קשר