Loading...
AS 9100 2018-04-16T12:53:43+00:00

AS9100 – מערכת ניהול איכות בתעופה וחלל

יצרנים בתחום התעופה והחלל בארץ ובעולם, דורשים מהספקים ומקבלני המשנה להתעיד את מערכת האיכות בהתאם לדרישות ספציפיות של תעשייה זו. זוהי דרישה חוזית המתאימה לארגונים המייצרים לעולם התעופה והחלל חלקים, מכלולים,  כרטיסים, מפתחים חומרה או תוכנה וכן לארגונים המבצעים אינטגרציה או תחזוקה.

תקן AS9100 הוכן על ידי גוף בין-לאומי (SAE Aerospace) בחסות IAQG – ארגון הגג של תעשיית התעופה, שכולל חברות מהגדולות בתחום כגון: Boeing Gulfstream, Lockheed Martin, Honeywell, GE, MTU, P&W, Airbus ועוד. התעדה לפי התקן משלבת את דרישות ת"י ISO 9001 ודרישות נוספות (תחיקתיות ותעופתיות). בנוסף נקבעו תקנים נלווים בנושאים כגון: הערכה, השתנות מאפייני מפתח, ניהול סיכונים בשרשרת אספקה ועוד (AS9103, AS9115, AS9110).

העדכון למהדורה D של התקן, בשנת 2016, בא בעקבות מהדורת 2015 של ISO-9001 וכולל אותה בשלמותה. בנוסף על שינוי מבנה התקן בהתאם למבנה החדש של ISO-9001 שכלל הזזה וניסוח של תוספות התקן, הוכנסו התוספות הבאות:

  • סעיף חדש על בטיחות מוצר
  • סעיף חדש על מניעת חלקים מזויפים
  • הסעיף על ניהול סיכונים צומצם לניהול סיכונים תפעוליים וניהול שאר הסיכונים מבוצע בהתאם לדרישה לחשיבה מבוססת סיכונים ב-ISO-9001
  • הדרישה למודעות הפרט הורחבה למודעות לתרומה לאיכות המוצר, בטיחותו והתנהגות אתית
  • גורמים אנושיים נוסף כשיקול במציאת סיבות השורש לאי התאמות

קישורים רלוונטיים:

תקן  AS9100 בויקיפדיה

גירסה D של התקן באתר הארגון הבינלאומי

על ISO 9100 באתר מת"י

איכות היא לא רק מילה, איכות היא תפיסת עולם

צרו קשר