Loading...
מחויבות הנהלה 2017-09-30T13:59:48+00:00

מחוייבות הנהלה

אין ספק ששום תחקור לא יכול להצליח ללא מחוייבות בלתי מתפשרת של הנהלת הארגון. אם עובדי הארגון לא ידעו שההנהלה רצינית עם התהליך, אי אפשר יהיה להגיע לחקר האמת. זה נוגע גם ללגבי מסירת העובדות לעורכי התחקיר, ללא ייפוי העבר, אלא האמת לאמיתה.
במסגרת ההחלטה על ביצוע תהליך התחקור, יש להגדיר בבירור את היעדים של התחקיר. להגיד רק "לבדוק מה קרה" זה לא מספיק חד וברור. יש להשתמש בתוצאות הארוע על מנת להגדיר את היעד, כמו: 'מדוע לא נמכרו כל הכרטיסים' או 'איך נעלם החלק שהוזמן'. הצוות שיתחקר, אמור לקבל סמכויות ולהיות מספיק סקרן ויוזם, על מנת למצוא שאלות משנה, להציג יעד גדול יותר אם יש צורך (באישור ההנהלה, כמובן) ולהסביר תהליכי משנה ותוצאות אם הוא חושב שהם חשובים..

מטעויות לומדים. מניתוח נכון של הטעויות – מבינים.

צרו קשר