Loading...
יישום ההצעה לשיפור 2017-09-30T14:02:43+00:00

יישום ההצעה לשיפור

כאן מגיע השלב הקשה ביותר ליישום – ביצוע תהליך השינוי בארגון, שאמור לעזור לו להשתפר בהמשך. תהליך השינוי, כפי שיעידו מומחים  רבים לשינוי, הוא קשה מאוד, הוא מצריך מחוייבות הנהלה בלתי מתפשרת, שיתוף המנהלים בדרגי הביניים, וכמובן שיתוף ועזרה מצד העובדים בעצמם.

מטעויות לומדים. מניתוח נכון של הטעויות – מבינים.

צרו קשר