Loading...
בניית תמונת מצב 2017-09-30T14:00:51+00:00

בניית תמונת מצב

כתוצאה מהתשאול ומניתוח  המקרה, יש להציג את תמונת המצב כפי שצוות התחקיר מבין אותה: מה קרה, מי עשה מה, מדוע הצליח / נכשל התהליך.

מטעויות לומדים. מניתוח נכון של הטעויות – מבינים.

צרו קשר