Loading...
תכנון 2017-10-08T11:43:54+00:00

תכנון

השלב הראשון בפרוייקט דורש תכנון מקדים של הפעילויות הנדרשות כגון: ייזום, אפיון, בנייה, בדיקות, וכו'.  במסגרת התכנון יוגדרו השלבים על גבי ציר הזמן ויסומנו אבני הדרך העיקריות. כמו כן יוגדר מבנה ארגוני רצוי, תכנון האנשים הדרושים לפרוייקט (בהיבט איכותי וכמותי). שלב זה דורש מהמנהל יכולת ראייה רחבה ורחוקה כאחד מאחר שכבר בשלב זה יש להביא בחשבון אילוצים שונים שיכולים להשפיע על הפרוייקט כגון זמן, תקציב, משאבים וכד'.

מה זה נ.י.נ.א?

להצליח נכון בפעם הראשונה זה אפשרי אם מתכננים זאת מספיק פעמים קודם

צרו קשר