Loading...
ניהול פרוייקט 2018-04-15T10:29:28+00:00

 ניהול פרוייקט

פרוייקט הוא תהליך חד פעמי בעל מטרה ברורה ומשאבים מוגדרים. ניהולו של פרוייקט דורש יכולת ראייה רחבה, קשר טוב עם אנשים, עבודה מקבילית, יכולת להפריד בין עיקר לטפל.

מקובל להגדיר הצלחה בניהול פרוייקט כהשגת "משולש הזהב" : עמידה בלוחות הזמנים הנדרשים, שימוש במשאבים הנתונים ללא חריגה, השגה של מטרת הפרוייקט – והכל באיכות הגבוהה ביותר האפשרית.

מה זה נ.י.נ.א?

להצליח נכון בפעם הראשונה זה אפשרי אם מתכננים זאת מספיק פעמים קודם

צרו קשר