Loading...
הכרת מתודולוגית פיתוח 2017-10-08T11:46:06+00:00

הכרת מתודולוגית פיתוח

לכל פרוייקט, לכל מוצר ועבור כל שירות חדש יש להתאים את צורת הפיתוח שתתאים לו, לארגון, לטכנולוגיה הספציפית. לפי קריטריונים אלה (ואולי עוד אחרים, כמו זמן, איכות, חומרים), יש להתאים את מתודולוגיית הפיתוח הנכונה. לא נעמוד כאן על הרשימה הארוכה שהאנושות המציאה עד היום, רק נזכיר את העובדה שיש מעט מאוד פתרונות שהם נכונים תמיד, פתרונות 'בית ספר', והרבה יותר 'תפירות' ספציפיות המתאימות לכל מקרה לגופו. יחד עם זאת, יש להכיר מספיק מתודולוגיות כדי לדעת לבחור נכון. חברת Q.M. Quality Management תוכל להנחות אתכם לקראת השיטה המתאימה לכם בארגון שלכם, בפרוייקט שלכם ועבור התוצר או השירות הייחודי לכם.

מה זה נ.י.נ.א?

להצליח נכון בפעם הראשונה זה אפשרי אם מתכננים זאת מספיק פעמים קודם

צרו קשר