Loading...
בקרה 2017-10-08T11:45:17+00:00

בקרה

במהלך ביצוע הפרוייקט יש לוודא כי הוא אכן מתנהל לפי תוכנית העבודה. לשם כך יש לדאוג לשיטת בקרה שתאפשר לאחראים לדעת בכל שלב (באינטרוולים המתאימים – יום / שבוע / חודש) האם הפרוייקט נתקע, מתקדם כראוי, לא מספיק מהר, ומה הן הבעיות המפריעות להתקדמותו הראויה. שיטת בקרה זו צריכה לשאוב נתונים מהשטח (עובדות ממשיות לצד הערכות של אנשים המעורבים בעבודה), לעמת אותן אל מול תוכנית העבודה כך שבמקרה הצורך יבוצעו השינויים הנדרשים – בתוכנית העבודה, בביצוע בפועל, בהנחיות לאנשים.  שיטת הבקרה וביצועה בפועל הם המרכיב החשוב ביותר בזמן ביצוע הפרוייקט שמסייע להתקדם בזמן, באיכות, ובתקציב הדרושים.

מה זה נ.י.נ.א?

להצליח נכון בפעם הראשונה זה אפשרי אם מתכננים זאת מספיק פעמים קודם

צרו קשר