Loading...
תעשיות בטחוניות 2017-10-08T13:14:59+00:00

תעשיות בטחוניות

דוגמא למתודולוגיה ותיקה, מבוססת ועניפה – היא המתודולוגיה של משרד ההגנה האמריקאי, הנקראת "D.O.D (Department Of Defence) ". מתודולוגיה זו אומצה ע"י מספר גופים מובילים בארץ כחיל האויר הישראלי, מפא"ת וכן תעשיות בטחוניות רבות נוספות מחוץ לצה"ל. מתודולוגיה זו כוללת מילון מונחים רחב, גלופות רבות, ותקנים מחמירים ומפורטים (כדוגמת הספריה הידועה של  ה "Mil – Spec "), המשמשים כאמת מידה גם עבור גופי פיתוח וייצור שאינם בהכרח צבאיים מובהקים.

מה זה נ.י.נ.א?

איכות היא לא מילה, איכות היא תפיסת עולם

צרו קשר