Loading...
///מתדולוגיות ייעודיות
מתדולוגיות ייעודיות 2017-10-08T13:16:40+00:00

מתדולוגיות ייעודיות

ארגונים שלהם נסיון  בפיתוח פרוייקטים רבים, מעדיפים לגבש לעצמם מתודולוגיה שתתאים להם, לתרבות הארגונית שלהם, לאופי הפרוייקטים והעובדים שלהם. אין חובה להיצמד תמיד למתודולוגיות פורמליות, אבל יש רק לוודא שאם הארגון ירצה לעבוד אל מול מוסד שמכריח להשתמש בכלים שלו, שתהיה תמיד 'טבלת היפוך' מתאימה.

מה זה נ.י.נ.א?

איכות היא לא מילה, איכות היא תפיסת עולם

צרו קשר