Loading...
מפת"ח / ממשלה 2017-10-08T13:19:32+00:00

מפת"ח / ממשלה

גם ממשלת ישראל החליטה לפתח מתודולוגיה לפיתוח ולתחזוקה של מערכות תוכנה עבור משרדי הממשלה השונים. נוהל מפת"ח שימש ועדיין משמש חלקים מהממשל הישראלי ככלי לניהול מכרזים (בעיקר בעולם ה- IT) ובאפיון מערכות תוכנה. לחברת Q.M. Quality Management יש נסיון רב שנים עם עבודה עם הנוהל, ועם ייעוץ למשתמשים כיצד להיעזר בו.

מה זה נ.י.נ.א?

איכות היא לא מילה, איכות היא תפיסת עולם

צרו קשר