Loading...
התאמת מתודולוגיה 2017-10-08T13:18:04+00:00

התאמת מתודולוגיה

על בסיס הכרת הארגון ולימוד הכללים והנהלים הנוהגים בו (פורמליים ולא פורמליים גם יחד), חברת Q.M. Quality Management מקימה את מערכת האיכות תוך שיתוף עם הנהלת הארגון, דרגי הביניים והעובדים. המערכת נבנית באופן הדרגתי תוך שימוש בידע הארגוני הקיים.

מה זה נ.י.נ.א?

איכות היא לא מילה, איכות היא תפיסת עולם

צרו קשר