Loading...
///הקשר למערכת האיכות
הקשר למערכת האיכות 2017-10-08T13:19:59+00:00

הקשר למערכת האיכות

על בסיס הכרת הארגון ולימוד הכללים והנהלים הנוהגים בו (פורמליים ולא פורמליים גם יחד), חברת Q.M. Quality Management מקימה את מערכת האיכות תוך שיתוף עם הנהלת הארגון, דרגי הביניים והעובדים. המערכת נבנית באופן הדרגתי תוך שימוש בידע הארגוני הקיים. הקשר בין המתודולוגיה למערכת האיכות הוא מיידי וברור כי שתיהן מתייחסות לאותם נהלים ותהליכי העבודה של הארגון כך שיש מידע משותף ויכולת שליטה נכונה על תהליכי העבודה, התוצרים ואיכותם.

מה זה נ.י.נ.א?

איכות היא לא מילה, איכות היא תפיסת עולם

צרו קשר