Loading...
//החלטות
החלטות 2017-09-17T11:22:48+00:00

קבלת החלטות, מעקב ביצוע החלטות, דיונים

כל אחד מאיתנו מקבל מדי יום החלטות רבות וכמובן שגם ארגון או עסק, נאלץ לקבל החלטות רבות, בייחוד במציאות המשתנה של היום. החוכמה היא לשאוף לקבל החלטות נכונות עד כמה שאפשר (כבר מזמן התגלה במחקרים מדעיים כי אין אפשרות ממשית להחליט תמיד רק החלטות נכונות). גם אחרי שהתקבלו ההחלטות, ואולי בייחוד אחרי שהתקבלו – חשוב מאוד לעקוב אחר ביצוען, לוודא שהן אכן מתבצעות ושאין שינוי בתנאים שהובילו לקבלתם.

איכות היא לא מילה, איכות היא תפיסת עולם

צרו קשר