Loading...
///קביעת המדדים
קביעת המדדים 2017-09-18T19:39:55+00:00

קביעת המדדים

קביעת המדדים צריכה להיות בשיתוף עם 'מומחה מדדים', עם מנהלי הארגון ועם העובדים בו. הקביעה צריכה להיות גם גמישה בכך שאם יתברר כי מדד מסוים אינו ניתן למדידה טובה או שאינו מספק את הנתונים הרצויים, הארגון צריך להיות מסוגל לבטל / להחליף את המדד בקלות. כמו כן צריך לשים לב שהמדידה לא תפריע למהלך השוטף והתקין של תהליכי העבודה.

להצליח נכון בפעם הראשונה זה אפשרי אם מתכננים זאת מספיק פעמים קודם

צרו קשר