Loading...
///סוגי מדדים
סוגי מדדים 2017-09-18T19:38:37+00:00

סוגי מדדים

קיים  מגוון גדול של סוגי מדדים, שתלוי כמובן בסוג העסק או הארגון ומטרותיו. ניתן לבחור מדדים פיננסיים (רווח, הפסד, גודל מחזור), מדדי התקדמות (כמו עמידה בזמנים), מדדי שירות לארגונים שזו התמחותם, מדדים כמותיים – כאשר מעורב למשל ייצור, וכן ניתן לראות גם חלוקה למדדים של תהליכים, שמטרתן לסייע בתוך התהליך לעומת מדדים סופיים, שמטרתם לספור באופן סופי את הביצוע בארגון.

לפני קביעה סופית של המדדים, יש להכיר ולעבור על כל המדדים הרלוונטיים לארגון / עסק כדי שניתן יהיה לבחור ולהחליט נכון.

להצליח נכון בפעם הראשונה זה אפשרי אם מתכננים זאת מספיק פעמים קודם

צרו קשר