Loading...
///ניתוח התוצאות
ניתוח התוצאות 2017-09-18T19:40:41+00:00

ניתוח התוצאות

במסגרת הניתוח אמור הגוף שהוגדר כאחראי לניתוח להחליט קודם כל האם התוצאות אכן אמיתיות ומייצגות, ושהן נמדדו בצורה נכונה ומתאימה, שהרי אם לא ניתן לקבל החלטות על בסיס נתונים שלא ניתן לקבלם במאה אחוז ולאמתם. בשלב הבא יש להחליט, על פי תוצאות המדידה של כל מדד, האם המדד אכן מייצג את מה שהיה אמור למדוד או שמא המדד או התקן שלו אינם מדוייקים מספיק. רק אם גם החלטה זו עברה כהלכה, יש מקום להתייחס לתוצאות המדידה, ולבדוק האם הן מייצגות הצלחה, כשלון או חוסר שינוי.

להצליח נכון בפעם הראשונה זה אפשרי אם מתכננים זאת מספיק פעמים קודם

צרו קשר