Loading...
///החלטה עקרונית
החלטה עקרונית 2017-09-18T19:37:57+00:00

החלטה עקרונית

בשלב הראשון יש לקבל החלטה עקרונית על ביצוע מדידות בארגון. לא בקלות מסכימים אנשים שימדדו אותם ואת התפוקות שלהם. צריכה להיות נכונות אמיתית למדידה אחרת המדידה תשאר ברמת הצהרה בלבד. ההחלטה כמובן תגיע מרמת ההנהלה אולם צריך כבר בשלב זה להיות ברור האם יהיה שיתוף פעולה מספיק עם העובדים על מנת שאפשר יהיה לבצע את המדידות כהלכה.

להצליח נכון בפעם הראשונה זה אפשרי אם מתכננים זאת מספיק פעמים קודם

צרו קשר