Loading...
///איך מודדים
איך מודדים 2017-09-18T19:40:19+00:00

איך מודדים

עבור כל מדד יש להגדיר בדיוק רב מה יימדד, מתי ובאלו אינטרוולים, מי אחראי למדידה, היכן ירשמו תוצאות המדידה, מהו התקן הרצוי ואחת לכמה זמן ינותח המידע שנצבר.

להצליח נכון בפעם הראשונה זה אפשרי אם מתכננים זאת מספיק פעמים קודם

צרו קשר