Loading...
///הכנת תוכנית עבודה
הכנת תוכנית עבודה 2017-10-08T11:26:16+00:00

הכנת תוכנית עבודה

לאחר שהגדרנו לנו מה הם היעדים והמטרות, יש לתכנן כיצד מגיעים לשם, מה הן הפעולות שיש לנקוט על מנת לממש את היעדים, מה הוא הסדר בין פעולות אלה, האם הן תלויות זו בזו ועוד.

 • אפיון / תכנון
  • חלוקה לשלבים
  • תלויות והתניות בין פעילויות
  • הגדרה מחייבת של אבני דרך
 • ביצוע
  • מעקב שוטף אחר הביצוע
  • עדכון התכנון במקרה הצורך
 • אימות ובדיקות
  • הכנת תוכנית של הבדיקות והאימות
  • הגדרה של קריטריונים להצלחה ולמעבר לשלב הבא
  • מעקב על ביצוע השלב ותקונים במקרה הצורך
 • שיווק והפצה

מטעויות לומדים. מניתוח נכון של הטעויות – מבינים.

צרו קשר