Loading...
נקודות בקרה 2017-09-17T14:48:58+00:00

נקודות בקרה, פורום מבקר, סמכויות הפורום

לאחר שהגדרנו את כל הנקודות בארבעת הסעיפים הקודמים, על מנת לוודא כי הם בוצעו ומתבצעים באופן שוטף ותקין, יש להגדיר איך תתבצע הבקרה לכך. יש להגדיר מי הוא הפורום שיערוך את הבקרה, מה סמכויותיו ומה התדירות בה יתכנס.

הבקרה השוטפת צריכה להיות על הביצוע השוטף, בעיות שצצות בדרך, תיקונים ושינויים שצריך לערוך בתוכנית העבודה, ולפעמים אפילו ביעדים וגם במטרות. הפורום (אנשים) שאמורים לבקר, מה היחס של הארגון למגלי התקלות, תהליכי התיקון ועוד.

יש לזכור כי ככל שמתגלות הבעיות מוקדם יותר, קל יותר, זול יותר ומהר יותר לתקן את הטעון תיקון.

מטעויות לומדים. מניתוח נכון של הטעויות – מבינים.

צרו קשר