Loading...
מטרות ויעדים 2017-09-17T14:46:57+00:00

הגדרת מטרות, יעדים

לאחר שהוגדר החזון, יש לתרגם אותו תחילה למטרות, שהן ההגדרות האיסטרטגיות והרחוקות יותר, ואחר כך ליעדים, שהם מוחשיים יותר, טקטיים ואשר ניתנים ביתר קלות למדידה והערכה.

מטעויות לומדים. מניתוח נכון של הטעויות – מבינים.

צרו קשר