Loading...
מובילים 2017-09-17T14:48:19+00:00

מובילים – אחריות וסמכות

כאן המקום להגדיר, להבהיר ולפרט מי הם בדיוק המנהלים המובילים את אנשי הצוות, התחום או כל חלק של הארגון / פרוייקט. ההגדרת צריכה להיות ברורה לא רק לגבי זהות המובילים, אלא גם לגבי אחריותם וסמכותם (שאמורים להיות חופפים עד כמה שניתן, כמובן). ככל שיובהרו העניינים בשלב זה, הפוליטיקה הארגונית 'תאותחל' משלב ההגדרות הזה וזה יקל על המובילים להוביל ולארגון להתקדם.

מטעויות לומדים. מניתוח נכון של הטעויות – מבינים.

צרו קשר