Loading...
///משאבי אנוש
משאבי אנוש 2017-09-18T00:05:24+00:00

מי אחראי על משאבי האנוש ?

מאיזה שלב / מאיזה גודל של הארגון כדאי שיהיה בעל תפקיד שכל ייעודו הוא טיפול בעובדי החברה? לרוב כל עוד מדובר בעשרה עד עשרים העובדים הראשונים, כנראה יהיה המנכ"ל / המייסד אחראי, אולם כאשר השקעת הזמן בחיפוש, מיון וגיוס העובדים מתחילה לטפס (שזו השקעה שונה בכל ארגון) – יש לחשוב קדימה ובגדול יותר, ולהפקיד את הטיפול בידים מקצועיות וממוקדות יותר.

נקודה חשובה נוספת היא כפיפות האחראי על משאבי האנוש. מקובל שהכפיפות היא ישירה למנכ"ל החברה מאחר וברוב המקומות הידע, הנסיון והנאמנות של העובדים חשובים עד כדי כך לעסק / לארגון, שכדאי לדאוג לשביעות רצון גבוהה של העובדים, ואם לאחראי עליהם יש גישה קרובה למנכ"ל, הסיכוי לשביעות רצון, או לפחות לטיפול בהם לפי תפיסתו – הם הגבוהים ביותר.

איכות היא לא מילה, איכות היא תפיסת עולם

צרו קשר